Gemeenteblad 1270, 31 januari 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning, Dommelstraat 18

Dit artikel is gearchiveerd op 28-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AT
Publicatiedatum: 07-02-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 31 januari 2017, Dommelstraat 18, 5691 AT – slopen aan- en bijgebouwen (SLOPEN OP GROND VAN RUIMTELIJKE REGELS)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.