Gemeenteblad 1272, 30 januari 2017 - Verleende omgevingsvergunning, Ekkersrijt ongenummerd (gelegen aan Ekkersrijt 8000)

Dit artikel is gearchiveerd op 28-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 07-02-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 30 januari 2017, Ekkersrijt ongenummerd (gelegen aan Ekkersrijt 8000) – aanbrengen gevelreclame (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.