Gemeenteblad 1274, 30 januari 2017 - Verleende omgevingsvergunning, Driehoek 1D

Dit artikel is gearchiveerd op 28-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NE
Publicatiedatum: 07-02-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. De omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 30 januari 2017, Driehoek 1D, 5691 NE – oprichten woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.