Gemeenteblad 1281, 4 februari 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning, Planetenlaan 5694

Dit artikel is gearchiveerd op 27-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694TR50
Publicatiedatum: 13-02-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

04 februari 2017: Planetenlaan 50, 5694 TR, slopen aanbouw achterkant (SLOPEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.