Gemeenteblad 1282, 7 februari 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning, Vinklaan 5691

Dit artikel is gearchiveerd op 27-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691VJ2
Publicatiedatum: 13-02-2017
Soort bekendmaking: Aangepaste omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

07 februari 2017: Vinklaan 2, 5691 VJ – plaatsen kozijn in voorgevel (BOUWEN