Gemeenteblad 1284, 7 februari 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning, Planetenlaan 5694 TR

Dit artikel is gearchiveerd op 27-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692VA50
Publicatiedatum: 13-02-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

07 februari 2017:  Planetenlaan 50, 5694 TR, realiseren van een aanbouw (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.