Gemeenteblad 1286, 7 februari 2017 - Verleende omgevingsvergunning, Waterjuffer 5692

Dit artikel is gearchiveerd op 27-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692WV
Publicatiedatum: 13-02-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. De omgevingsvergunning is verzonden op:

07 februari 2017: Waterjuffer 5692, kavel D03 – oprichten woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.