Gemeenteblad 1289, 20 januari 2017 - Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Nieuwstraat

Dit artikel is gearchiveerd op 27-03-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AB83, 5691NM5, 5691NM6, 5691NM7
Publicatiedatum: 13-02-2017
Soort bekendmaking: Inlichtingen

Op 20 januari 2017 is een melding betreffende het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval op grond van artikel 10.52 Wet milieubeheer ontvangen van Gebr. v.d. Brand en Van Oort B.V., Nieuwstraat 83 en Kanaaldijk Noord 5, 6 en 7.

De breekwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in week 7, tijdsduur circa 3 werkdagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat voorschriften onder andere ter beperking van geluid- en stofoverlast. Deze melding dient slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk tegen deze melding bezwaar te maken.