Gemeenteblad 1294, 12 februari 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning, Ekkersrijt 5692

Dit artikel is gearchiveerd op 03-04-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692BA2060a, 5692BA2060a
Publicatiedatum: 21-02-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

12 februari 2017: Ekkersrijt 2060a, 5692 BA – gebruikersmelding (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.