Gemeenteblad 1296, 10 februari 2017 - Verleende omgevingsvergunning, Huijgensstraat 5691

Dit artikel is gearchiveerd op 03-04-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GW13
Publicatiedatum: 21-02-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. De omgevingsvergunning is verzonden op:

10 februari 2017: Huijgensstraat 13, 5691 XM - kappen van twee bomen voortuin (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.