Gemeenteblad 1299, 13 februari 2017 - Verleende omgevingsvergunning, Hendrik Veenemanstraat 5691

Dit artikel is gearchiveerd op 03-04-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691BA57
Publicatiedatum: 21-02-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. De omgevingsvergunning is verzonden op:

13 februari 2017: Hendrik Veenemanstraat 57, 5691 BA - kappen van een boom in het achtererf op perceel (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.