Gemeenteblad 1304, 15 februari 2017 - Verleende omgevingsvergunning, Daslaan 5691

Dit artikel is gearchiveerd op 03-04-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691EZ3
Publicatiedatum: 21-02-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. De omgevingsvergunning is verzonden op:

15 februari 2017: Daslaan 3, 5691 EZ – verbouwen/uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.