Gemeenteblad 1309, 27 februari 2017 - geconsolideerde tarieventabel legesverordening 2017

Dit artikel is gearchiveerd op 27-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-02-2017
Soort bekendmaking: Inlichtingen

De gemeenteraad heeft op 9 februari 2017 de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 gewijzigd vastgesteld. De inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2017.