Gemeenteblad 1313, 24 februari 2017 - verleende omgevingsvergunning, Texellaan 17

Dit artikel is gearchiveerd op 08-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691ZL17
Publicatiedatum: 08-03-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

24 februari 2017    Texellaan 17, 5691 ZL – realiseren opbouw op platdak (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.