Gemeenteblad 1314, 1 maart 2017 - verleende omgevingsvergunning, Jufferlaan 14

Dit artikel is gearchiveerd op 08-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692WZ14
Publicatiedatum: 08-03-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

01 maart 2017       Jufferlaan 14, 5692 WZ – bouwen woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.