Gemeenteblad 1316, 8 maart 2017 - omgevingsvergunning ter inzage, Ruysdaelstraat 6

Dit artikel is gearchiveerd op 08-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691EA6
Publicatiedatum: 08-03-2017
Soort bekendmaking: Inlichtingen

Burgemeester en wethouders zijn voornemens onderstaande omgevingsvergunning te verlenen met de activiteit ‘brandveilig gebruik’:

  • Ruysdaelstraat 6, 5691 EA - brandveilig gebruiken van basisschool ‘de Sonnewijzer’ (BRANDVEILIG GEBRUIK)

Bovengenoemde aanvraag om omgevingsvergunning wordt daarom voor 6 weken ter inzage gelegd om zienswijzen kenbaar te maken. Dit zal zijn van 9 maart 2017 tot en met woensdag 19 april 2017. Gedurende deze termijn kan iedereen, schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen dient u hiertoe, tenminste een week voor het einde van de periode van ter inzage legging, een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer, taakveld Bouwen (telefoon 0499 – 491491).