Gemeenteblad 1317, 3 maart 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 4115

Dit artikel is gearchiveerd op 26-04-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DD4115
Publicatiedatum: 15-03-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning:

03 maart 2017, Ekkersrijt 4115, 5692 DD – brandveilig gebruiken winkelinrichting (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.