Gemeenteblad 1318, 13 maart 2017 - verleende omgevingsvergunning Dutmellapad 2

Dit artikel is gearchiveerd op 20-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NN2
Publicatiedatum: 20-03-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

13 maart 2017, Dutmellapad 2, 5691 NN - kappen van 14 bomen i.v.m. nieuwbouw scouting gebouw (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.