Gemeenteblad 1319, 14 maart 2017 - verleende omgevingsvergunning Tollenstraat 15

Dit artikel is gearchiveerd op 20-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691XL15
Publicatiedatum: 20-03-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

14 maart 2017,Tollenstraat 15, 5691 XL - kappen van 1 grove den in de groenstrook/zijtuin (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.