Gemeenteblad 1320, 7 maart 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning Talmastraat 1

Dit artikel is gearchiveerd op 26-04-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694CV1
Publicatiedatum: 15-03-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning:

7 maart 2017, Talmastraat 1, 5694 CV – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.