Gemeenteblad 1320, 9 maart 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning Sint Isidorusstraat 15

Dit artikel is gearchiveerd op 20-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AL15
Publicatiedatum: 20-03-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

09 maart 2017,Sint Isidorusstraat 15, 5694 AL – doortrekken schuine dak met dakkapel achterzijde woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.