Gemeenteblad 1321, 7 maart 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning Troelstraat 13

Dit artikel is gearchiveerd op 26-04-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694CM13
Publicatiedatum: 15-03-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning:

07 maart 2017, Troelstrastraat 13, 5694 CM – plaatsen erker (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.