Gemeenteblad 1322, 11 maart 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning Weserlaan 49

Dit artikel is gearchiveerd op 20-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691MH49
Publicatiedatum: 20-03-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

11 maart 2017 - Weserlaan 49, 5691 MH – plaatsen hekwerk (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.