Gemeenteblad 1324, 21 maart 2017 - nieuwe straatnamen

Dit artikel is gearchiveerd op 20-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-03-2017
Soort bekendmaking: Inlichtingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van de verordening Straatnaamgeving bij besluit van 21 februari 2017 de volgende straatnamen zijn vastgesteld.

  • voor de nieuwe straat gelegen in het deelgebied Rooijseweg Zuid: Rozenkever
  • voor de verbindingsweg tussen Jufferlaan en Vuurlibel: Witsnuitlibel