Gemeenteblad 1325, 21 maart 2017 - Tijdelijke verkeersmaatregel Supersized Kingsday Festival

Dit artikel is gearchiveerd op 20-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 20-03-2017
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Op 27 april 2017 vindt op Aquabest het evenement ‘Supersized Kingsday Festival” plaats. Vanwege het verwachte grote aantal bezoekers is het noodzakelijk om tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen.

Het college besluit de volgende maatregelen te nemen:

  1. De Hoberglaan wordt op 27 april 2017 vanaf 10:00 uur afgesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting is aanwezig tot 28 april 2017 02:00 uur.
  2. De weg naar Aquabest (Ekkersweijer) wordt op 27 april 2017 vanaf 10:00 uur afgesloten voor alle verkeer vanaf het kruispunt met de Verlengde Huizingalaan. Deze afsluiting is aanwezig tot 28 april 2017 02:00 uur.
  3. Ekkersrijt 6000 wordt op 27 april 2017 afgesloten voor alle verkeer in westelijke richting vanaf het kruispunt met Ekkersrijt 5500. Deze afsluiting is aanwezig van 27 april 2017 om 21:00 uur tot 28 april 2017 om 02:00 uur.
  4. Het is toegestaan om van 27 april 2017 tot 28 april 2017 02:00 uur touringcars te parkeren op de wegen Ekkersrijt 5000, Ekkersrijt 5200 en Ekkersrijt 5500 mits de doorstroom van regulier verkeer en de lijnbus mogelijk is.
  5. Bestemmingsverkeer voor de bedrijven gelegen aan de Kanaaldijk-Noord (o.a. Rendac, Ecoson) is tijdens de afsluiting toegestaan op de Hoberglaan.
  6. De weg naar Aquabest (Ekkersweijer) wordt gebruikt voor de toegang en het vertrek van bezoekers van het evenement en is voor hen toegankelijk.
  7. Bij het afsluiten van wegen en het regelen van verkeer worden voldoende gecertificeerde verkeersregelaars ingezet.