Gemeenteblad 1326, 29 maart 2017 - verleende omgevingsvergunning - Westerlaan 49

Dit artikel is gearchiveerd op 08-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691MH49
Publicatiedatum: 04-04-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

29 maart 2017 - Weserlaan 49, 5691 MH – plaatsen hekwerk voor erfafscheiding (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.