Gemeenteblad 1329, 5 april 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning - Brouwerstraat 12

Dit artikel is gearchiveerd op 31-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AW
Publicatiedatum: 13-04-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

05 april 2017  -  Brouwerstraat 12, 5694 AW – verlengen garage (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.