Gemeenteblad 1330, 6 april 2017 - verleende omgevingsvergunning - Troelstrastraat 13

Dit artikel is gearchiveerd op 31-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694CM
Publicatiedatum: 13-04-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

06 april 2017 - Troelstrastraat 13, 5694 CM – plaatsen erker (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.