Gemeenteblad 1332, 23 maart 2017 - Geconsolideerde Legesverordening en tarieventabel (4e wijziging)

Dit artikel is gearchiveerd op 04-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 23-03-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt het volgende bekend.

Wat is er besloten:

Op 21 maart 2017 is de 4e wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 door de raad vastgesteld. De raad past de tarieventabel aan bij het onderdeel omgevingsvergunningen voor het artikel 2.1.1.1. voor het begrip bouwkosten. Daarnaast bij het onderdeel burgerlijke stand het artikel 1.1.3.1 voor de dagen waarop een eenvoudig huwelijk kan plaatsvinden.

Waar kunt u de wijziging bekijken:

De Legesverordening met bijbehorende tarieventabel is opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst van vastgestelde belastingverordeningen. Deze documenten liggen kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Binnenkort zijn ze op de website van de gemeente te raadplegen. Ook kunt u ze vinden op de landelijke website www.overheid.nl.