Gemeenteblad 1332, 28 februari 2017 - Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening

Dit artikel is gearchiveerd op 31-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 13-04-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening

Op dinsdag 28 februari 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel de beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening vastgesteld.

De gemeente is verantwoordelijk voor de brandweerzorg en daarmee voor de bereikbaarheid van hulpverleningsvoertuigen en bluswatervoorziening. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) levert de brandweerzorg. Vanwege veranderde wetgeving, veranderde inzichten en de regionalisering van de brandweer zijn nieuwe, tevens regionale beleidsregels ontwikkeld. De beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening zijn opgesteld door de drie Brabantse Veiligheidsregio’s, Brabant Water en een aantal gemeenten. De beleidsregels worden ter vaststelling aangeboden aan de colleges in de drie veiligheidsregio’s.

De beleidsregels liggen gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis. Ook op de gemeente site kunt u het beleid inzien.

Het besluit treedt in werking op 12 april 2017.