Gemeenteblad 1335, 10 april 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning - Wilhelminalaan 19

Dit artikel is gearchiveerd op 30-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AX19
Publicatiedatum: 18-04-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

10 april 2017 - Wilhelminalaan 19, 5691 AX – plaatsen erker en overkapping (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.