Gemeenteblad 1335, 22 maart 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 4089

Dit artikel is gearchiveerd op 09-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB4089
Publicatiedatum: 28-03-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

22 maart 2017 - Ekkersrijt 4089, 5692 DB – brandveilig gebruiken woonwarenhuis (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.