Gemeenteblad 1336, 23 maart 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning Boslaan 26

Dit artikel is gearchiveerd op 09-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CW26
Publicatiedatum: 28-03-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

23 maart 2017 - Boslaan 26, 5691 CW – verbouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.