Gemeenteblad 1337, 10 april 2017 - verleende omgevingsvergunning - Nieuwstraat 50-52

Dit artikel is gearchiveerd op 30-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AE50, 5691AE52
Publicatiedatum: 18-04-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

10 april 2017 - Nieuwstraat 50-52, 5691 AE – dagbesteding voor personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.