Gemeenteblad 1338, 20 maart 2017 - verleende omgevingsvergunning Verlengde Meijerijlaan/hoe Honingbij

Dit artikel is gearchiveerd op 09-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692VE
Publicatiedatum: 28-03-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

20 maart 2017 - Verlengde Meijerijlaan/hoek Honingbij - kappen van 1 eik in de groenstrook/berm (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.