Gemeenteblad 1339, 13 april 2017 - verleende omgevingsvergunning - Sience Park Eindhoven 5127

Dit artikel is gearchiveerd op 30-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692ED5127
Publicatiedatum: 18-04-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

13 april 2017 - Science Park Eindhoven 5127, 5692 ED – oprichten kantoorpand en veranderen bestaand kantoorpand (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.