Gemeenteblad 1342, 13 april 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning - Stokroosstraat 2

Dit artikel is gearchiveerd op 07-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691SN
Publicatiedatum: 26-04-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

13 april 2017 - Stokroosstraat 2, 5691 SN – plaatsen kozijn achtergevel (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.