Gemeenteblad 1342, 21 maart 2017 - verleende omgevingsvergunning - Science Park Eindhoven 5006

Dit artikel is gearchiveerd op 09-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EA5006, 5692EA5006
Publicatiedatum: 28-03-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

21 maart 2017 - Science Park Eindhoven 5006, 5692 EA – wijziging op al eerder verleende vergunningen voor nieuwbouw bedrijfspand met Verbindingsbrug (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.