Gemeenteblad 1344, 14 april 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning - Ekkersrijt 7001

Dit artikel is gearchiveerd op 07-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692HB
Publicatiedatum: 26-04-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

14 april 2017 -  Ekkersrijt 7001, 5692 HB – brandveilig gebruik magazijn (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.