Gemeenteblad 1346, 23 maart 2017 - verleende omgevingsvergunning - Sonniuswijk 17

Dit artikel is gearchiveerd op 09-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PD17
Publicatiedatum: 28-03-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

23 maart 2017 - Sonniuswijk 17, 5691 PD – oprichten opslagloods en B&B (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.