Gemeenteblad 1348, 23 maart 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning - Nieuwstraat 96

Dit artikel is gearchiveerd op 16-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AE96
Publicatiedatum: 04-04-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

23 maart 2017- Nieuwstraat 96, 591 AE – verleggen kabels Enexis (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.