Gemeenteblad 1349, 27 maart 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning - Nachtegallaan 24

Dit artikel is gearchiveerd op 16-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691VB, 24
Publicatiedatum: 04-04-2017
Soort bekendmaking: Aangepaste omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

27 maart 2017 - Nachtegaallaan 24, 5691 VB – slopen bijgebouwen (SLOPEN)