Gemeenteblad 1351, 18 april 2017 - Tijdelijke verkeersmaatregelen ELE rally

Dit artikel is gearchiveerd op 07-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 26-04-2017
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

In de nacht van 26 en 27 mei 2017 tussen 18.00 uur en 01.00 uur vindt het evenement ELE rally plaats. Het evenement vindt plaats over de wegen van het industrieterrein Ekkersrijt. Om dit evenement op een veilige manier mogelijk te maken, heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende maatregelen genomen. Tijdens het evenement ELE rally zijn er tijdelijke wegafsluitingen getroffen:

  • Voor de ELE rally mogen de volgende openbare wegen en / of gedeelte van openbare wegen voor het verkeer worden afgesloten op 27 mei 2017 tussen 18:00 uur en 01:00 uur; 4400, 4500, 4600, 5000, 5200, 5500, 5600, 5700, 6000, 7200, 7400 en 7500;
  • Op 27 mei 2017 is het toegestaan te parkeren op de middenberm van Ekkersrijt 9000 (de Verlengde Huizingalaan);
  • Op 27 mei 2017 is het toegestaan om te parkeren op Ekkersrijt 10.000
  • Op 27 mei 2017 wordt het parkeerverbod op Ekkersrijt 5600 opgeheven;
  • Op 27 mei 2017 wordt het parkeerverbod op Ekkersrijt 4600 en Ekkersrijt 5600 opgeheven.