Gemeenteblad 1352, 27 maart 2017 - verleende omgevingsvergunning - Dutmellapad 2

Dit artikel is gearchiveerd op 16-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NN2
Publicatiedatum: 04-04-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

27 maart 2017 - Dutmellapad 2, 5691 NN – oprichten scoutinggebouw (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.