Gemeenteblad 1353, 23 maart 2017 - verleende omgevingsvergunning - Elsenstraat 11

Dit artikel is gearchiveerd op 16-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694ND11
Publicatiedatum: 04-04-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning van rechtswege verleend

Met ingang van 23 maart 2017 is een omgevingsvergunning van rechtswege verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning op het perceel plaatselijk bekend als Van den Elsenstraat 11, 5694 ND.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.