Gemeenteblad 1359, 24 april 2017 - verleende omgevingsvergunning - Ruysdaelstraat 6

Dit artikel is gearchiveerd op 12-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691EA6
Publicatiedatum: 01-05-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

24 april 2017- Ruysdaelstraat 6, 5691 EA – brandveilig gebruik basisschool (BRANDVEILIG GEBRUIK)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.