Gemeenteblad 1360, 26 april 2017 - verleende omgevingsvergunning - Tooropstraat 1

Dit artikel is gearchiveerd op 12-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691DK1
Publicatiedatum: 01-05-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

18 april 2017 - Brederodestraat 7, 5691 XN - kappen van 1 grove den in het achtererf perceel (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.