Gemeenteblad 1361, 26 april 2017 - verleende omgevingsvergunning - Van Eendenstraat 7

Dit artikel is gearchiveerd op 12-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691XD7
Publicatiedatum: 01-05-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

26 april 2017 - Van Eedenstraat 7, 5691 XD - kappen van  1 grove den in het achtererf (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.