Gemeenteblad 1362, 11 april 2017 - verleende omgevingsvergunning - Ekkersrijt 2060 a

Dit artikel is gearchiveerd op 12-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 01-05-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning van rechtswege

Met ingang van 11 april 2017 is een omgevingsvergunning van rechtswege verleend voor het plaatsen van magazijnstellingen op het perceel plaatselijk bekend als Ekkersrijt 2060 a.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.