Gemeenteblad 1368, 2 mei 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning - Nieuwstraat 70

Dit artikel is gearchiveerd op 19-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AG70
Publicatiedatum: 09-05-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

02 mei 2017 - Nieuwstraat 70, 5691 AG – brandveilig gebruik (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.